Theo đề án, sàn giao dịch thịt heo Tp.HCM vận hành theo hình thức hợp đồng giao dịch giao ngay và giao dịch kỳ hạn. Sàn giao dịch triển khai theo ba giai đoạn.

Giai đoạn 1, giao dịch chào giá song phương. Đây là bước chuyển hóa bởi tất cả giao dịch trước đây thông qua tin nhắn hay gọi điện thoại cho nhau thì nay chỉ làm việc trên một màn hình giao dịch nên mọi thứ đều minh bạch.

Giai đoạn 2, giao dịch giao ngay, tập trung. Khi đó, hàng hóa được tiêu chuẩn ở mức độ rất cao, người mua và người bán thực hiện các giao dịch này. Đồng thời, việc thanh toán bù trừ với mô hình giao dịch tập trung sẽ là nơi đảm bảo các nghĩa vụ thanh toán cũng như các hoạt động liên quan đến giao nhận giữa các bên.

Giai đoạn 3, giao dịch kỳ hạn tiêu chuẩn và các hợp đồng quyền chọn. Đây là một trong những hợp đồng đem lại công cụ tài chính giúp các đối tượng tham gia thị trường gồm nhà tiêu thụ, người chăn nuôi có thể phòng vệ giá.

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên