CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Ở Darby, nhân viên luôn tâm niệm khách hàng là mục tiêu hàng đầu mà công ty hướng đến. Vì vậy, Darby luôn không ngừng sản xuất những heo giống chất lượng di truyền ưu tú, an toàn và sạch bệnh nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Ngoài ra, với những giống heo chất lượng cao và nói không với dịch bệnh sẽ góp phần không những mang đến lợi ích cho người chăn nuôi mà còn cho người tiêu dùng một nguồn thực phẩm sạch và an toàn. Tạo tiền đề phát triển bền vững cho mọi người