DÒNG NÁI LANDRACE/ YORKSHIRE
Năng lực ưu tú, đồng nhất

  • Dòng thuần có nguồn gốc Canada, Hàn Quốc
  • Năng lực sinh sản ưu tú, đẻ sai
  • Chân chắc khỏe, chắc chắn
  • Sữa tốt, nuôi con khéo
  • Tăng trọng nhanh
  • Hệ số tiêu tốn thức ăn - FCR thấp
  • Dễ thích nghi, khả năng kháng bệnh tốt
  • Tỉ lệ nạc cao, chất lượng thịt tốt