DÒNG ĐỰC DUROC THUẦNTốc độ sinh trưởng nhanh, chất lượng thịt cao

  • Có nguồn gốc Mỹ, Đài Loan
  • Mông vai nở nang, săn chắc
  • Chân chắc khỏe, dài đòn
  • Khả năng sinh trưởng cao, tăng trọng nhanh
  • Tỷ lệ nạc cao, màu nạc đẹp
  • Hệ số tiêu tốn thức ăn - FCR thấp
  • Chất lượng tinh tốt, mật độ cao, hoạt lực mạnh
  • Dễ thích nghi, khả năng đề kháng bệnh cao