THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Hơn 12 năm hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi heo giống tại Việt Nam, Darby đã vinh dự đạt được các chứng nhận sau:

 Trại heo đầu tiên lắp đặt hệ thống cho ăn tự động dạng lỏng tại Việt Nam

 Trại heo đầu tiên tại Việt Nam được cấp chứng nhận HACCP

 Nhà tài trợ từ thiện chính trong chương trình “THƯƠNG HIỆU DẪN ĐẦU VIỆT – VIETNAM LEADING BRAND 2016”

 Tham gia dự án truy xuất nguồn gốc thịt heo với vai trò trang trại