UBND TP.HCM yêu cầu sở NN&PTNT thực hiện kiểm tra, giám sát việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi tại cơ sở chăn nuôi (đặc biệt là cơ sở nuôi vỗ béo), cơ sở giết mổ gia súc.

Vừa qua UBND TP.HCM đã dự thảo báo cáo liên quan vấn đề sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ gia súc. Theo đó, ngày 10-1, bộ NN&PTNT ban hành công điện khẩn số 167/CĐ-BNN-TY về việc tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ gia súc.

Theo bộ NN&PTNT thông tin, vừa qua, một số địa phương phản ánh và các phương tiện thông tin truyền thông đưa tin về các trường hợp vi phạm quy định sử dụng và nghi sử dụng chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist (Salbutamol) đối với vật nuôi tại khu cách ly nhập khẩu, cơ sở nuôi vỗ béo, cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc có nguy cơ không bảo đảm an toàn thực phẩm, vi phạm quy định của pháp luật.

 

Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, chủ động ngăn ngừa, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ gia súc, UBND TP yêu cầu các sở, ban ngành, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện thực hiện các nội dung như sau:

UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện phối hợp với Sở NN&PTNT (chi cục chăn nuôi và thú y), ban quản lý an toàn thực phẩm và các cơ quan, ban ngành liên quan tiếp tục tuyên truyền rộng rãi về những nguy hại của việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi đối với sức khỏe cộng đồng và uy tín của ngành chăn nuôi Việt Nam. Đồng thời thông tin kịp thời cho dư luận biết về tình hình và danh tính của các đối tượng vi phạm việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi trên địa bàn.

Các địa phương trên địa bàn TP được giao chỉ đạo các đoàn kiểm tra liên ngành phòng chống dịch bệnh động vật và an toàn thực phẩm địa phương tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vận chuyển, kinh doanh, giết mổ động vật, sản phẩm động vật trái phép trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp kinh doanh, mua bán, vận chuyển chất cấm trong chăn nuôi.

UBND TP yêu cầu sở NN&PTNT tuyên truyền rộng rãi về những nguy hại của việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi đối với sức khỏe cộng đồng và uy tín của ngành chăn nuôi Việt Nam.

Bên cạnh đó, sở NN&PTNT chỉ đạo chi cục chăn nuôi và thú y phối hợp các đơn vị liên quan triển khai: thực hiện kiểm tra, giám sát việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi tại cơ sở chăn nuôi (đặc biệt là cơ sở nuôi vỗ béo), cơ sở giết mổ gia súc. Cạnh đó, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện chương trình giám sát sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

Thực hiện nghiêm các quy định về trình tự, thủ tục kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ theo quy định của pháp luật về thú y tại các cơ sở giết mổ...

Ban quản lý an toàn TP.HCM được giao phối hợp với các đoàn kiểm tra liên ngành xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trái phép. Tăng cường kiểm tra, giám sát tồn dư chất cấm trong chăn nuôi trên sản phẩm động vật tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chợ đầu mối.

Nhằm thực hiện theo những chỉ đạo của TP.HCM. Cụ thể là đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, đồng thời chủ động ngăn ngừa, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ gia súc, sở NN&PTNT TP.HCM vừa có tờ trình gửi UBND TP.HCM về việc việc tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ gia súc.

 

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên