“Cách sử dụng kháng sinh hiệu quả trong chăn nuôi”, “Quản lý và sử dụng vaccine hợp lý” là 2 chủ đề mà bộ phận Thú Y đã chia sẻ cho các nhân viên trại Darby và Hanpork trong Quý 3 vừa qua. Thông qua 2 chủ đề này, các nhân viên đã hiểu thêm về cách sử dụng kháng sinh và vaccine một cách tiết kiệm và hiệu quả nhất.

(Marketing Team)

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên