Tiếp bước heo thuần, hiện nay Darby đã cho lưu hành giấy lý lịch chứng nhận huyết thống cho heo F1 gồm đầy đủ thông tin như thông tin di truyền của cha, mẹ; số đăng ký huyết thống và ngày sinh của heo. Với những thông tin rõ ràng trên, darby hy vọng có thể giúp khách hàng dễ dàng hơn trong việc chăm sóc và quản lý đàn heo trong quá trình nuôi, góp phần tăng hiệu quả năng suất đàn heo.

(Marketing Team)

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên