Xuất khẩu thịt lợn của Brazil năm 2023 đạt kỷ lục 1,229 triệu tấn, tương đương 2,818 tỷ USD, tăng 9,8% về khối lượng và tăng 9,5% về kim ngạch so với năm 2022.

Theo báo cáo thị trường từ Hiệp hội Thịt Brazil (ABPA), xuất khẩu thịt lợn của Brazil, bao gồm tất cả các sản phẩm, cả tươi và chế biến) năm 2023 đạt kỷ lục 1,229 triệu tấn, tương đương 2,818 tỷ USD, tăng 9,8% về khối lượng và tăng 9,5% về kim ngạch so với năm 2022. Riêng tháng 12/2023 xuất khẩu thịt lợn đạt 110,9 nghìn tấn, tương đương 231,5 triệu USD, tăng 7,9% về khối lượng nhưng giảm 8,8% về kim ngạch so với tháng 12/2022.

Brazil xuất khẩu thịt lợn nhiều nhất sang thị trường Trung Quốc năm 2023, đạt 388,6 nghìn tấn, giảm 15,6% so với năm 2022. Xuất khẩu thịt lợn sang Hồng Kông đạt 126,6 nghìn tấn (tăng 29,3%), tiếp theo là Philippines với 126 nghìn tấn (tăng 58,8%), Chile với 87,5 nghìn tấn (tăng 44,2%), Singapore với 64,3 nghìn tấn (tăng 16,2%), Uruguay với 49,1 nghìn tấn (tăng 11,9%), Việt Nam với 47,8 nghìn tấn (tăng 4,8%) và Nhật Bản với 40,3 nghìn tấn (tăng 46,9%).

Trong đó các bang xuất khẩu nhiều nhất là Santa Catarina dẫn đầu với 663,3 nghìn tấn (tăng 10,05%), tiếp theo là Rio Grande do Sul với 280,9 nghìn tấn (tăng 5,07%). Paraná với 169,9 nghìn tấn (tăng 7,61%), Mato Grosso với 31,1 nghìn tấn (tăng 44,1%) và Mato Grosso do Sul, với 24,8 nghìn tấn (tăng 19,44%).

Ông Ricardo Santin, chủ tịch ABPA dự báo năm 2024 xuất khẩu thịt lợn của Brazil sẽ tiếp tục tăng trưởng

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên