Theo Tổng cục Hải quan, Hong Kong (Trung Quốc) là thị trường xuất khẩu thịt và sản phẩm từ thịt lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2023 khi chiếm tới 56% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này.

Xuất khẩu thịt và các sản phẩm thịt của Việt Nam tiếp tục tăng trong tháng 8/2023. Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam, tháng 8/2023, xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt đạt 1.920 tấn với trị giá 10,16 triệu USD, tăng 38,1% về lượng và tăng 22% về trị giá so với cùng kỳ năm trước (YoY).

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2023, Việt Nam xuất khẩu 14.170 tấn thịt và các sản phẩm thịt, trị giá 67,67 triệu USD, tăng 22,8% về lượng và tăng 34,9% về trị giá YoY.

Trong 8 tháng đầu năm 2023, Việt Nam xuất khẩu chủ yếu thịt lợn tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh (chủ yếu là lợn sữa và thịt lợn nguyên con đông lạnh); thịt khác và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ của động vật khác tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh…Trong đó, thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh xuất khẩu nhiều nhất với 6.890 tấn, trị giá 40,28 triệu USD, giảm 0,7% về lượng nhưng tăng 30% về giá trị YoY.

Đáng chú ý, trong 8 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của gia cầm tiếp tục tăng mạnh, đạt 3.620 tấn, trị giá 9,39 triệu USD, tăng 347% về lượng và tăng 414,9% về trị giá YoY. Mặt hàng này xuất khẩu chủ yếu sang các thị trường như Trung Quốc, Papua New Guinea, Malaysia, Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc)…

Tại thị trường Hong Kong, lũy kế 8 tháng đầu năm 2023, Việt Nam xuất khẩu 6.140 tấn thịt và sản phẩm thịt sang thị trường này với trị giá 38,33 triệu USD, tăng 29,2% về lượng và tăng 56,6% về trị giá YoY. Thịt và các sản phẩm thịt của Việt Nam được xuất khẩu sang thị trường Hong Kong chủ yếu là thịt lợn sữa nguyên con đông lạnh, thịt lợn nguyên con đông lạnh…

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên