Darby Queen - S (F1: YL, LY)

0₫

Mô tả

Năng lực ưu tú và đồng nhất

♦ Được lai tạo từ Landrace x Yorkshire

♦ Ngoại hình đẹp

♦ Khả năng sinh sản vượt trội

♦ Nuôi con tốt

♦ Heo con lớn nhanh, khỏe mạnh

♦ Tỉ lệ chuyển đổi thức ăn (FCR) thấp

♦ Đề kháng tốt với dịch bệnh


Bình luận

Sản phẩm khác