Bắt đầu từ ngày 01/03/2017, heo thịt tại 2 trang trại Darby và Hanpork đã được đeo vòng nhận diện truy xuất nguồn gốc khi bán ra thị trường. Bằng cách truy xuất nguồn gốc sản phẩm từ nơi chăn nuôi, giết mổ đến điểm bán qua một ứng dụng cài sẵn trên smartphone, người tiêu dùng có thể lựa chọn được những sản phẩm thịt heo sạch, an toàn. Bên cạnh đó, việc thực hiện truy xuất nguồn gốc còn nhằm tiến đến loại bỏ dần các hoạt động kinh doanh thịt heo bẩn, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, qua đó bảo vệ những người kinh doanh chân chính.

(Marketing Team)

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên