Đến hẹn lại lên, cứ vào ngày 20 hàng tháng, công ty Darby tổ chức chương trình tập huấn cho tất cả cán bộ công nhân viên 2 trại Darby và Hanpork. Với mục đích nhằm phổ cập những kiến thức mới nhất về chăn nuôi cũng như cách thức quản lý heo cho nhân viên. Lãnh đạo Darby phối hợp với các chuyên gia trong công ty đã tổ chức nhiều chủ đề hấp dẫn và bổ ích. Và chuyên đề tháng 9 này đó là “Áp dụng an toàn sinh học trong công tác phòng và kiểm soát dịch bệnh” - một chủ đề tuy không mới, nhưng đóng vai trò rất quan trọng trong việc chăm sóc heo một cách tốt nhất. Thông qua buổi đào tạo này, nhân viên Darby đã củng cố thêm được nhiều kiến thức cũng như nâng cao nhận thức trong việc đảm bào an toàn sinh học trong và ngoài trại.


(Marketing Team)

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên