Đến hẹn lại lên, ngày 15 và 16 hàng tháng, bộ phận Thú Y Darby tổ chức các buổi hội thảo với các chuyên đề về chuyên ngành cũng như những kỹ năng mềm cho nhân viên làm việc ở trang trại và cả nhân viên văn phòng nhằm giúp tất cả các thành viên Darby có đầy đủ kiến thức và các kỹ năng cần thiết, góp phần thúc đẩy hiệu quả cũng như năng suất trong công việc.

Một số hình ảnh trong Quý 2 vừa qua:


(Marketing Team)

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên